INSCRIPCIÓ TRAVESSA DE SANT MAGÍ

Per tal de formalitzar la inscripció a la XI Travessa d’Andròmines de Sant Magí cal tenir en compte que tot el procés d’inscripció es realitza per embarcacions, no de forma individual.

Passos a seguir:

  1. Complimentar el formulari d’inscripció
  2. Realitzar un únic pagament per embarcació de la quota d’inscripció. El preu és de 5 € per persona destinats principalment a pagar l'assegurança. Per tant, 1 embarcació de 4 tripulants, haurà de pagar 20€, una de 2 tripulants pagarà 10 €,...
  3. El pagament es realitzarà al núm de compte ES12 3183 4300 7110 1257 6029. En el pagament cal especificar com a concepte "XI TRAVESSA" més el nom de l'embarcació i cal enviar còpia del resguard a l’adreça de correu travessa@androminestarragona.com
  4. Els menors d’edat hauran d’estar degudament autoritzats pel seu pare/mare/tutor, mitjançant un document que es podrà omplir directament a la platja el mateix dia de la Travessa. Cap menor podrà prendre la sortida si no ha entregat prèviament l'autorització convenientment signada.
  5. La inscripció de l'embarcació es donarà per formalitzada quan l'organització comprovi que s'ha efectuat el corresponent pagament.

 

Dades de l'embarcació

Preu:

TOTS ELS MEMBRES PARTICIPANTS HAN LLEGIT I ES COMPROMETEN A COMPLIR EL REGLAMENT DE LA TRAVESSA, AIXÍ COM SEGUIR QUALSEVOL ALTRA INDICACIÓ FETA PER L’ORGANITZACIÓ.

LA INSCRIPCIÓ DELS MENORS D’EDAT QUEDA CONDICIONADA A L’AUTORITZACIÓ PER PART DEL SEU PARE/MARE/TUTOR.

LA INSCRIPCIÓ DE L’EMBARCACIÓ ES DONARÀ PER FORMALITZADA QUAN L’ORGANITZACIÓ COMPROVI QUE S’HA EFECTUAT EL CORRESPONENT PAGAMENT.