REGLAMENT

Estem acabant d'actualitzar aquesta plana. De moment, pots baixar-te el reglament en format PDF.

CAPITOL I.- LES ANDRÒMINES FLOTANTS

 • Les andròmines flotants han de ser de construcció artesanal i tracció animal.
 • L’element utilitzat per fer surar les andròmines seran les clàssiques càmeres pneumàtiques, bidons o d'altres materials no contaminants i respectuosos amb el medi ambient.
 • L’andròmina no podrà tenir sostre ni cap mena d’estructura o habitacle, com a mesura de seguretat en cas de que bolqui l’andròmina.
 • La propulsió de les andròmines ha de ser animal (rems, pedals, peus, mans….), no es permet cap tipus de motor mecànic.
 • No es pot rebre ajuda externa per tal d’anar més lleugers (motos aquàtiques, llanxes motores, helicòpters, …)
 • En cas de reclamació la organització verificarà l’estat de les andròmines quan aquestes finalitzin la travessa.
 • L’andròmina ha de tenir tots els cantos vius protegits com a mesura de seguretat.
 • Tots els elements de l’andròmina hauran de ser respectuosos amb el medi ambient.
 • Les tripulacions de les andròmines seran les responsables de recollir tots els elements fets servir en la seva embarcació i de no embrutar l’entorn.
 • Les tripulacions hauran de ser d’un mínim de dues persones i un màxim de sis, i com a mínim el 50% dels tripulants hauran de fer la travessa dalt de l’andròmina.
 • Els tripulants hauran de ser majors d’edat o menors d’edat amb autorització i acompanyats per adults responsables.

CAPITOL II.-VERIFICACIÓ DE L’ANDRÒMINA

 • Totes les andròmines participants hauran d’estar muntades a la Platja del Miracle (al costat del Fortí de la Reina) una hora abans de la sortida per poder ser revisades per l'organització.
 • Les andròmines que no compleixin la present normativa no podran prendre part de la travessa.
 • No podrà participar cap persona sense haver-se inscrit.

CAPITOL III.-SEGURETAT

 • Els participants han de ser majors d’edat o en cas de ser menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna i anar acompanyats almenys d’un adult responsable.
 • Cal saber nedar.
 • Recomanem armilla salvavides durant la travessa.
 • No es pot consumir alcohol ni fumar durant la travessa.
 • Per raons de seguretat es pot modificar el trajecte de la travessa, postposar-la o, fins i tot, anul·lar-la.
 • Cal seguir en tot moment les indicacions dels membres de l’organització i de la Creu Roja del Mar.
 • La no observació d’aquestes normes representarà la desqualificació.

CAPITOL IV.- LA TRAVESSIA

 • Les andròmines sortiran totes alhora quan ho marqui la organització.
 • La sortida es farà com marca la tradició, amb un “xupinazo”.
 • La travessa es realitzarà per dintre la zona de bany marcada per boies de color groc.
 • En cap cas es podrà sortir cap a la zona exterior reservada a la navegació.
 • En tot moment es seguiran les indicacions de la organització i dels membres de la Creu Roja del Mar.
 • Els càntirs amb l’Aigua de Sant Magí estaran situats en una plataforma a l’alçada d’una de les boies grogues (estarà marcada). Per aconseguir portar l’aigua a la platja el portant haurà de superar l'ENFONSAMENT DE FLOTA.
 • Cada andròmina disposarà inicialment de 3 vides (trossos de "xurro de piscina" enganxats per l’organització) que ha d’intentar mantenir.
 • Funcionament de l'ENFONSAMENT DE FLOTA:
  • Es poden aconseguir les "vides" de la resta d’embarcacions mitjançant abordatges d’andròmina amb andròmina (en cap cas no es pot abandonar completament l’andròmina per abordar una altra)
  • Els abordatges seran permesos a partir del moment en que la primera embarcació agafi el càntir de Sant Magí (s’avisarà mitjanant un altre “xupinazo”) i fins que la primera andròmina arribi a la sorra.
  • Si el portador de l’Aigua perd una de les vides haurà d’entregar el càntir a la embarcació que li ha tret la vida i allunyar-se 5 metres abans de poder tornar a competir per l’Aigua.
  • Només es pot abordar al portador de l’aigua sí es disposa de, com a mínim, una vida.
  • Només es pot robar, o fer perdre, una vida a cada abordatge.
  • En cas de quedar-se sense vides es pot robar a una alta embarcació (que no sigui la portant) per poder seguir competint.
  • No hi ha màxim de vides per embarcació.
  • L’organització podrà aturar en qualsevol moment l'ENFOSAMENT DE FLOTA avisant amb un tercer “xupinazo” (ja sigui per motius de temps, seguretat o altres circumstàncies).
 • L'aigua beneïda haurà de ser transportada en el recipient facilitat per l'organització. En cap cas, es podrà modificar el recipient o vessar l'aigua a cap altre.
 • Paral·lelament a la Travessa, es realitzarà un concurs de fotografia.

CAPITOL V.- LES INSCRIPCIONS

 • La inscripció a la cursa es realitzarà a la web www.androminesTarragona.com
 • El preu de la inscripció serà de cinc euros per tripulant.
 • La inscripció es tancarà el mateix dia 15 d’agost una hora abans de la sortida o en el moment de superar el número màxim de participants.
 • La inscripció es tancarà quan s’arribi a un màxim de vint andròmines.
 • L'organització es reserva el dret a modificar el nombre màxim de participants per raons de seguretat.

CAPITOL VI.- TRAVESSA INFANTIL

 • La inscripció es farà a la web www.androminestarragona.com o el mateix dia de la Travessa (15 d'agost) fins a les 10h
 • La inscripció serà gratuïta i es formalitzarà mitjançant una autorització paterna.
 • Les andròmines infantils consistiran en elements habituals de platja (flotadors, barques...) sense elements perillosos (rems...).
 • Els participants a la Travessa Infantil hauran de presentar una autorització paterna i anar acompanyats almenys d’un adult responsable.
 • El recorregut serà determinat per l'organització depenent de les condicions de la mar i del número de participants...
 • LA TRAVESSA INFANTIL NO ES COMPETITIVA.

CAPITOL VII.- CATEGORIES DE RECORDS

 • Palanganero Major: a l’andròmina que torni de la travessa amb més aigua beneïda.
 • Estrella de la mort: a l’Andròmina que aconsegueixi més vides de la resta d’embarcacions.
 • Germans Dalton: per a la tripulació més “Dalton”.
 • Narcís Montoriol: a la primera andròmina en enfonsar-se.
 • Ganxet de Secà: a la pitjor andròmina (més lenta, sense vides...).
 • Trempera Matinera: a l’andròmina amb millor posada en escena, a la tripulació més engrescada i a la millor afició.
 • Jack Sparrow: a l'andròmina que sigui més aclamada pel públic.
 • Dr. Slum: al millor enginy o invent.

NOTES

 • L'organització no es farà responsable dels objectes que es puguin perdre o malmetre durant el trajecte.
 • Es recomanable l’ús de roba còmode i protecció solar.
 • Cal fer cas de les indicacions de l'organització i dels membres de la Creu Roja del Mar.
 • No es poden realitzar maniobres que puguin posar en perill als altres participants o usuaris de la platja.
 • Cal mantenir neta la platja.
 • No es podrà deixar abandonada l’andròmina ni els elements complementaris que puguin dur els participants.
 • Es pot trobar tota la informació referent a la Travessa a la web www.androminestarragona.com
 • L'organització es reserva el dret de fer modificacions en l’activitat si es creu oportú (mal temps, estat de la mar…).